NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Galgovszki L. András (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett www.ceremoniamestergalgo.hu weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Szervező.

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező családtagjai, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); illetve 18. életévét be nem töltött állampolgárok

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban az „üzenetet küldő” személyek vehetnek részt.

A játék indításának napja: Játék időtartama: 2022. február 10- február 18-ig tart

Sorsolás időpontja: 2023. február 19. (vasárnap)

4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

A Játékban azok vehetnek részt, akik küldenek egy üzenetet.

5. NYEREMÉNYEK AZ ALÁBBI NYEREMÉNYT SORSOLJUK KI:

1 db Esküvő, ahogy ti szeretnétek PDF könyv.

6. SORSOLÁS

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező által.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyertes minden esetben e-mailen értesítjük.

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény elektronikus úton történik kiküldésre.

9. ADATKEZELÉS

Lásd adatvédelmi tájékoztató

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség minden esetben a Játékosokat terheli.

Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Galgovszki L. András, mint Szervező a változás jogát fenntartja a nyereményjátékkal kapcsolatban. Mindennemű változtatásról a nyereményjáték leírásában megtalálhatóak a változtatások.

Székesfehérvár, 2023.02.09.